,

ETF fondy: výhodná investícia alebo riziko?

ETF fondy sú jedným zo spôsobov investície, ktorý je každým rokom viac a viac  populárnejší. Ako každý iný spôsob investície, aj tento typ fondov má svoje plusy a mínusy.

Je pre vás pojem ETF fondy neznámy? Skúsime vám ho trochu priblížiť a objasniť, od histórie až po výhody a riziká, ktoré môžu byť s nimi spojené.

História ETF fondov

Indexové fondy môžu byť označené za predchodcov dnešných ETF fondov. Pôvod indexových fondov sa datuje k roku 1923, kedy vzniká Composite Index. Tento predchodca zahŕňal niekoľko desiatok spoločností. 

Nasledujúce desaťročia sa index rozširoval o nové spoločnosti a zastavil sa na čísle 500. Tento stav trvá až dodnes. Americký trhový index S&P 500 je jeden z najsledovanejších indexov na celom svete.

Prvý skutočne fungujúci ETF fond sa podarilo založiť firme State Street Global Investors, ktorá založila fond S&P 500 Trust ETF, ktorý existuje dodnes a patrí medzi najobchodovanejšie ETF fondy vo svete. Od 90. rokov teda existujú vo svete ETF fondy v podobe, akej ich poznáme dodnes.

Na Slovensku prišiel ich rozmach a predaj až po roku 2016, kedy začali byť veľmi populárne, a to vďaka zvýhodneným daňovým aspektom.

Čo sú ETF fondy?

ETF sú investičné fondy, ktorých zloženie je presne špecifikované konkrétnym benchmarkom, vo väčšine prípadov trhovým indexom. Správca daného fondu má teda jedinú úlohu – zabezpečiť, aby fond čo najpresnejšie kopíroval vývoj daného reprezentatívneho indexu.

Investor pri pohľade na daný index ľahko zistí, do akých konkrétnych aktív svoje peniaze vkladá, aký je historický vývoj výkonnosti daného indexu a podobne. Indexové fondy sú navyše odolné voči ľudským chybám na strane správcu, pretože založenie fondu je jasne dané indexom, ktorý je do značnej miery nezávislým trhovým indikátorom.

Dôležitou charakteristikou ETF je to, že sa obchodujú na burze, rovnako ako napríklad akcie. Podielové listy je možné ľahko aj predávať a okamžite ich zameniť späť na hotovosť, ktorá zodpovedá ich aktuálnej hodnote.

Ako investovať do ETF fondov?

Autor/ka fotografie: Monstera

Odpoveď na otázku, ako začať investovať do ETF fondov, je pomerne jednoduchá. Na základe našich požiadaviek nám je vytvorená investičná stratégia na mieru. Môžeme sporiť deťom, na dôchodok, na predčasné splatenie hypotéky, na vybudovanie pasívneho príjmu či za iným účelom. 

Investovať do ETF fondov je možné už od pár desiatok eur mesačne. Vklady sú absolútne flexibilné, môžeme vkladať aj viac, posielať mimoriadne vklady, tak isto vieme robiť kedykoľvek výbery.

Na Slovensku je dnes veľa možností, ako si do svojho investičného portfólia zabezpečiť ETF fondy. Ak si ich nakúpime cez banku, zisk nám automaticky zdania a banka zarobí prostredníctvom poplatkov. 

Rizikový trading

Dnes je veľa ľudí, ktorí si veria a myslia si, že najlepšie si poradia sami. Absolvujú kurz, prečítajú si niečo na internete a hneď sa pustia do investovania.

Brokerské spoločnosti musia zverejňovať úspešnosť takýchto investorov a podľa štatistík je vyše 80 % takýchto investičných účtov stratových. Na takomto štýle investovania, kedy investori obchodujú na dennej báze, zarobí len daná platforma, cez ktorú ľudia investujú. 

Nakupovanie ETF 

Brokerské účty sú finančné produkty, ktoré sú zamerané na skúsených a majetných investorov. Ak nakupujeme ETF prostredníctvom brokerských účtov, tieto obchody sú spojené s vysokými transakčnými poplatkami.

Investori, ktorí investujú rádovo v stovkách eur mesačne, tieto náklady znižujú tým, že pokyny na nákup zadávajú iba raz či dvakrát ročne alebo počet fondov znížia, čím nemajú svoje portfólio dobre diverzifikované. 

Nepravidelným investovaním sa investori pripravujú o efekt výnosu z pravidelného investovania, kedy sa nákupná cena viac priemeruje a investori vďaka tomu dosahujú vyššie výnosy. Tiež sa im ľahko môže stať, že premeškajú tie najvýnosnejšie dni na finančných trhoch.

Investičný poradca 

Najväčšou istotou je nájsť si šikovného investičného poradcu, ktorý je na trhu roky a bude tu pre nás ešte nasledujúce desiatky rokov. Ak budeme šetriť na vstupných poplatkoch, určite nájdeme aj lacnejšieho poradcu.

Môže sa nám však stať, že v čase túto profesiu už nebude vykonávať a nám bude každú chvíľu vyvolávať iný poradca, že mu našu investíciu pridelili pod správu. Pre nás to bude cudzí človek, ktorý nepozná naše potreby. 

A ak nechceme každé 2 roky absolvovať sedenie s novým poradcom, mali by sme si hľadať schopného človeka, ktorý sa financiám venuje na plný úväzok. Ten by mal zabezpečiť, že naše ciele budú splnené a vybudujeme si finančný majetok.

Garančný fond investícií

Pri investovaní do ETF fondov je dôležité spomenúť aj Garančný fond investícií. Ak je investičný subjekt zúčastnený v Garančnom fonde investícii, je to najvyššia možná ochrana investorov.

Garančný fond investícii predstavuje systém ochrany klienta pri investovaní na peňažnom a kapitálovom trhu. Garančný fond investícií je dohliadaným subjektom NBS. 

Za chránený majetok poskytuje fond náhradu do výšky 50 000 eur z klientovho majetku ku dňu, keď sa majetok u osoby zúčastnenej na ochrane klientov stal nedostupným.

Prečo investovať do ETF fondov?

Image by user15285612 on Freepik

ETF fondy poskytujú veľa výhod, ktoré sú pre mnohých investorov veľmi atraktívne a pútajú ich pozornosť. Na základe týchto výhod sa následne môžu rozhodnúť práve pre tento typ investície.

Vstupné náklady

ETF sú efektívne z hľadiska nákladov. Prevádzka fondu je oproti aktívne spravovaným fondom výrazne lacnejšia. Väčšina aktívne spravovaných fondov pritom vo svojej snahe poraziť výkonnosť trhu zlyháva a v konečnom dôsledku svojou ziskovosťou za väčšinou ETF zaostáva.

Transparentnosť

ETF sú transparentné a investor presne vie, do čoho investuje. ETF kopírujú zloženie a vyváženie vybraného indexu a investor si teda môže byť istý, že výkonnosť fondu bude zodpovedať výkonnosti daného indexu.

Diverzifikovanosť

Fondy z kategórie ETF sú široko diverzifikované, pretože súčasťou indexu sú desiatky, stovky až tisíce cenných papierov. Investor tak môže ľahko nakúpiť veľmi diverzifikované portfólio.

Likvidita

ETF sú veľmi likvidné, teda zameniteľné za hotovosť. ETF môžeme predávať kedykoľvek počas obchodných hodín danej burzy cenných papierov. Ide teda o investíciu, pri ktorej nie sú prostriedky investora nijako viazané a je možné ich okamžite predať za peniaze zodpovedajúce aktuálnemu trhovému oceneniu.

Flexibilita

ETF sú flexibilné. Investor má na výber z nesmierne širokej ponuky fondov zameraných na konkrétne aktíva, vybranú geografickú oblasť, konkrétny sektor hospodárstva a podobne. 

Riziká ETF fondov

Image by frimufilms on Freepik

Okrem spomínaných výhod, existujú aj riziká spojené s investovaním. Na čo si dať pozor pri ETF fondoch? V prvom rade je to klasické trhové riziko. Ak investujete napr. do ETF, ktoré trackuje nejaký index a tento index klesne o 20 %, vaša investícia tiež klesne o 20 %.

ETF sa môže teda riadiť indexom, ktorý zahŕňa firmy z upadajúceho odvetvia. Je preto dobré si dôkladne rozmyslieť, či je daný indexový fond svojim zameraním perspektívny.

Riziko exotických investícií

Na trhu existuje veľké množstvo fondov, do ktorých sa dá investovať. Od klasických akcií a dlhopisov, cez komodity až po opčné stratégie.

Ak existuje lacný fond, neznamená to, že by sme do neho mali investovať. Aj keď teoreticky sľubuje zaujímavé výnosy. Ak nerozumieme, ako daná investícia funguje, je s tým spojené určité riziko.

Riziko likvidity

Pri štandardných veľkých fondoch je takéto riziko veľmi nízke. Ak si vyberieme nejakú exotickú stratégiu alebo fond, ktorý je zameraný na úzky trhový segment, môže sa stať, že veľmi narastie rozdiel medzi cenou akcií fondu a cenou podkladového aktíva.

Ak raz kúpime ETF drahšie, ako je cena podkladového aktíva, nemôžeme čakať, že na tom zarobíme.

Niektoré fondy môžu mať teda nízku likviditu. Hoci to rozhodne nie je pravidlo a likvidita je u burzovo obchodovaných fondov naopak jednou z výhod, existujú aj isté malé či špeciálne ETF, ktoré sú obchodované len zriedka.

Časová náročnosť 

I keď samotný nákup nemusí trvať dlhšie ako niekoľko minút, ak chceme obchodovať dlhodobo a investovať, je na mieste pravidelná analýza trhu a cenných papierov v našom portfóliu. To je spojené s veľkou časovou náročnosťou.

Krátkodobé obchodovanie

Ak chceme investovať iba krátkodobo, v takomto prípade môže byť investovanie výhodnejšie pre priamy nákup akcií či iných aktív. Pri ETF fondoch nebudeme môcť využiť oslobodenie od dane, ktoré ponúkajú.

Neodbornosť

Ak sa rozhodneme spravovať investície sami, je dôležité vedieť, čo robíme. Najideálnejšie by bolo, keby sme v danej oblasti pracovali alebo mali dostatočné skúsenosti. V opačnom prípade významne narastá riziko prípadných chýb.

Kurzové riziko

Kurzové riziko vzniká vtedy, keď máte obchodný účet vedený v eurách a kúpime fond v inej mene.

Na záver

ETF fondy sa môžu javiť ako vhodný spôsob investície. Majú niekoľko významných výhod, ktoré nás môžu jednoducho presvedčiť. Nesmieme sa ale unáhliť, pretože aj tu existujú rôzne riziká.

Ak už sa teda rozhodneme investovať do ETF fondov, určite by sme nemali podceniť prípravu. A najideálnejším rozhodnutím by mala byť spolupráca s kvalitným finančným poradcom.


Michal Horváth, Špecialista na optimalizáciu webov – Naučte sa, ako nastaviť základné SEO on page faktory na svojom webe