,

Ako na poistenie auta jednoducho a efektívne

Každý majiteľ evidovaného auta už určite aspoň raz riešil otázku jeho poistenia. Aj keď jeho vybavovanie neznie ako lákavá činnosť, nemusí to byť vôbec zložité. Poistenie má pomôcť v nepredvídateľných situáciách. Na čo slúžia jednotlivé typy poistenia a ktoré z nich sa postarajú o naše potreby? 

Ako poistiť auto komplexne

V bežnom živote sa stávajú udalosti, ktoré často nevieme ovplyvniť. Inak tomu nie je ani pri šoférovaní. Poistenie nám poskytuje finančnú pomoc v prípade, že príde k nepredvídateľnej situácií negatívneho charakteru. 

Dôležité je uvedomiť si, že poistenie sa vzťahuje iba na tie poistné udalosti, na ktoré sme poistení a ktoré nastanú v priebehu trvania poistenia. 

POZNÁMKA: Je podstatné, aby všetky časti auta pracovali správne. Preto by sme predtým, ako vyrazíme na cesty, mali previesť kontrolu vozidla. Takto dokážeme podchytiť a následne opraviť poškodenia, ktoré by mohli spôsobiť nehodu. Pravidelná údržba auta je kľúčová pre bezpečné kilometre na cestách. 

Ktoré typy poistenia treba brať do úvahy? 

Najdôležitejšie je povinné zmluvné poistenie, známe aj pod skratkou PZP. Ako už z názvu vyplýva, je povinné zo zákona, a to pre každé pojazdné vozidlo. V prípade nesplnenia tejto povinnosti hrozí majiteľovi auta vysoká pokuta. 

Ďalším uprednostňovaným poistením je havarijné poistenie. Toto poistenie je dobrovoľné a vzťahuje sa predovšetkým na škody v dôsledku havárie či krádeže. 

Menej známe je poistenie finančnej straty GAP (Guaranteed Asset Protection). Znamená to, že v prípade škody na vozidle alebo straty dostaneme ako kompenzáciu sumu, ktorá sa rovná obstarávacej cene vozidla.

V neposlednom rade vodiči siahajú aj po úrazovom poistení sedadiel. Toto poistenie kryje škody a náklady, ktoré vznikli zraneniami alebo úmrtím pri dopravnej nehode. 

TIP: Nehodám sa prirodzene snažíme predchádzať a riziko nehody znížiť na minimum. Riskantná je aj jazda v zime, najmä na vozidle, u ktorého bol zanedbaný pravidelný servis. Viete, ako pripraviť auto na zimu?  

Povinné zmluvné poistenie

Image by jcomp on Freepik

Čo je PZP? 

Povinné zmluvné poistenie upravuje zákon 381/2001 Z. z. – Zákon o povinnom zmluvnom poistení, zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

V podstate ide o poistenie našej zodpovednosti za škodu, ktorú sme neprimeranou jazdou a ovládaním vozidla spôsobili niekomu inému na jeho aute alebo zdraví. 

Podľa zákona poistenie musia mať všetky osobné aj nákladné autá, vrátane traktorov, motocyklov aj prívesných vozíkov, ktoré idú na cestu.

Aké krytie PZP poskytuje? 

V prípade, že poistná udalosť nastane, poisťovňa kryje náklady za škody na majetku a zdraví ostatných zúčastnených. Podmienkou je, aby sa poistenie vzťahovalo na vozidlo, ktoré škody spôsobilo. Udalosť je však dôležité nahlásiť a správne zdokumentovať. PZP sa konkrétne vzťahuje na: 

Viete, na čo si dať pozor pri uzatváraní PZP? Nezabúdajme, že PZP je určené predovšetkým na to, aby uhradilo škody, ktoré spôsobíme my, prípadne niekto, komu sme auto požičali, naším motorovým vozidlom. 

Na čo si dať pozor

Výber povinného zmluvného poistenia záleží na našich finančných možnostiach, ale aj na type auta. Vplyv na výšku poistného má tiež vek majiteľa auta, respektíve počet rokov vlastnenia vodičského oprávnenia. 

Výber najlacnejšej ponuky v mnohých prípadoch nie je najideálnejšie riešenie. V prípade spôsobenia škody budeme vďační za čo najvyššie krytie, určite oceníme aj vľúdny a ľudský prístup poisťovne. 

Nevýhodou je možnosť poisťovne zvýšiť výšku poistného po vzniku havarijnej udalosti. Zabúdať by sme nemali ani na to, že poisťovňa nám z PZP nevyplatí náklady na škody, ktoré sme si spôsobili na vlastnom majetku.

Havarijne poistenie

Fotka od Alexa z Pixabay

Čo je havarijne poistenie? 

Rozhodnutie o tom, či si havarijné poistenie budeme alebo nebudeme platiť, je väčšinou len na nás – povinné je pri kúpe auta na lízing. Nazýva sa aj kasko a dotýka sa predovšetkým škôd, ktoré si spôsobíme sami alebo ich zapríčinil neznámy vinník. Po tomto druhu poistenia siahajú zväčša majitelia nových alebo drahých automobilov. 

Aké krytie poskytuje havarijne poistenie? 

Jednotlivé havarijne poistenia sa líšia v závislosti od poskytovateľa poistenia. Rôzne balíčky od rôznych poisťovní sa líšia cenou a poskytnutým krytím. Poistenie môže kryť:

Toto poistenie poskytuje aj množstvo pripoistení, ktoré si môžeme zaplatiť podľa našich individuálnych potrieb, ako napríklad navýšenie rozsahu asistenčných služieb či pripoistenia nadšandardnej výbavy, úrazu alebo batožiny. 

Na čo si dať pozor

Pri výbere havarijného poistenia by sme nemali zabúdať na spoluúčasť. Spoluúčasť na havarijnom poistení je zmluvou dohodnutá suma, ktorou sa poistenec následne podieľa na škodovej udalosti. Môže sa dotýkať celej poistky alebo len niektorého z pripoistení. 

Na túto sumu si dajme pozor, pri niektorých menších škodových udalostiach sa môže stať, že škoda bude menšia ako spoluúčasť a všetko budeme musieť zaplatiť sami.

TIP: Havarijné poistenie je možné dojednať aj s nulovou spoluúčasťou.

Poistenie finančnej straty GAP

Image by senivpetro on Freepik

Čo je GAP? 

Vďaka poisteniu GAP získame späť celú pôvodnú hodnotu vozidla aj niekoľko rokov od podpisu zmluvy. Zvyčajne sa toto poistenie uzatvára aj v kombinácií s havarijnym poistením. Rozhodnutie o tom, či riziko škôd na našom vozidle budeme niesť sami, alebo sa poistíme, je len na nás. 

Cestovateľský tip: Chystáte sa na dovolenku na bicykli? S vhodným nosičom na bicykle sa môžete prepraviť kamkoľvek budete chcieť aj s vlastným bicyklom a miestnu krajinu spoznávať z jeho sedla.

Aké krytie GAP poskytuje? 

Poistenie finančnej straty pokrýva tieto oblasti:

Toto poistenie sa však vzťahuje iba na totálnu škodu alebo odcudzenie. Nevzťahuje sa na čiastočné poškodenie auta. Preto je pri menších poistných rizikách najvhodnejšie mať uzavreté havarijné poistenie.

Na čo si dať pozor

GAP poistenie je možné zjednať iba na obmedzenú dobu, ktorá sa vo všeobecnosti pohybuje v rozmedzí od 2 do 5 rokov po kúpe vozidla. 

Krytie sa nevzťahuje na taxislužby, požičovne automobilov, autoškoly a pretekárske vozidlá. Poisťovňa nepreplatí sumu ani vtedy, ak sa porušia podmienky pravidiel cestnej premávky alebo pri požití alkoholu.

Aj keď sa jednotlivé ponuky od poisťovní líšia, obmedzená býva aj cena vozidla a aj tu platí, že čím je obstarávacia cena vozidla vyššia, tým je vyššia aj cena poistenia.

TIP: Máte zbrusu nové auto? To by ste mali vedieť, ako sa oň správne starať, aby ste si nedopatrením nepoškodili napríklad lak, ktorý je najviac ohrozený zlým umývaním. Viete, ako správne a efektívne umyť auto? 

Úrazové poistenie sedadiel

Image by diana.grytsku on Freepik

Čo je úrazové poistenie sedadiel? 

Poistenie sedadiel nechráni vozidlo, ale životy ľudí v ňom. Či už sme mali úraz my, alebo niektorí zo spolucestujúcich, poistenie pomôže s úhradou škôd na zdraví. Hradené sú pritom často aj škody, ktoré vznikli nielen na území Slovenska, ale aj v zahraničí.

Krytie úrazového poistenia sedadiel

Medzi poistené osoby nepatrí len vodič, ale aj všetci spolucestujúci, bez ohľadu na to, či sú v nejakom príbuzenskom vzťahu alebo ide o cudzie osoby. Poisťujú sa všetky sedadlá vo vozidle podľa technického preukazu.

POZNÁMKA: Niektoré poisťovne poskytujú možnosť tzv. zúženého poistného krytia, ktoré sa viaže čisto len na osobu vodiča.

Krytie sa vzťahuje na: 

Následky môžu vzniknúť: 

Nezanedbateľnou kategóriou pri úrazoch na cestách sú deti. Ak vozíme v aute dieťa, nezabudnime na tieto doplnky, ktoré nám pomôžu zvýšiť komfort a bezpečnosť pri cestovaní s deťmi

Záver

Image by jcomp on Freepik

Téma havárií a nehôd je nepríjemná a najlepšie by bolo, ak by sa im dalo predísť úplne. Jedným zo spôsobov, ako riziko minimalizovať, je zodpovedná starostlivosť o vozidlo po technickej stránke a v prípade poruchy urýchlená návšteva servisu. Ďalšími dôležitými faktormi sú zodpovedná jazda, pozornosť, dodržiavanie predpisov, ale aj zapínanie bezpečnostného pásu. 

Riziko nehody je však stále prítomné, a preto by sme mali byť na takúto situáciu pripravení aj po finančnej stránke. Každý vodič prirodzene potrebuje iné poistenie, ktoré splní všetky jeho potreby. PZP je povinné, avšak rozhodnutie o potrebe ostatných poistení je len na nás. Pred uzavretím poistenia môže byť užitočné poradiť sa nielen s vašim technikom, ale aj s finančným poradcom.